We Care, We Protect

OSHE Networking

OSHE Training

Audit KKP 2016 - Kategori Kolej Kediaman

Kuala Lumpur 15 Mac 2017 – Audit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 2016 bagi kategori Kolej Kediaman telah dijalankan di Kolej Siswa Jaya (KSJ). 3 Auditor dari UTM JB bersama seorang Ketua Auditor dari UTM KL terlibat dalam proses audit ini. KSJ dipimpin oleh PM Dr Aminudin Bin Hj Abu.

Audit KKP 2016 - Kategori PTJ

Kuala Lumpur 7 Mac 2017 – Audit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 2016 bagi kategori PTJ / Bahagian / Unit telah dijalankan. 3 Kumpulan Auditor UTM KL dibentuk bagi melakukan proses audit ini. Sebanyak 18 PTJ yang terlibat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama bagi melancarkan proses audit tersebut.

Audit KKP 2016 - Kategori Makmal

Kuala Lumpur 8 Mac 2017 – Audit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 2016 bagi kategori PTJ / Bahagian / Unit telah dijalankan. 3 Kumpulan Auditor UTM KL dibentuk bagi melakukan proses audit ini. Dua PTJ yang terlibat adalah MJIIT dan UPMU dan jumlah makmal yang diaudit adalah 12 makmal. MJIIT telah mencalonkan 4 makmal manakala 8 makmal adalah dari UPMU. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama bagi melancarkan proses audit tersebut.

Latihan Pengendalian Sistem Kebakaran

Kuala Lumpur 15 Mac 2017 – Satu program Latihan Pengendalian Sistem Kebakaran Bangunan MJIIT telah diadakan. Latihan dibuat pada jam 8:00 hingga 10:30 malam untuk tidak mengganggu operasi kerja seharian warga UTM di bangunan MJIIT. Latihan disampaikan oleh kontraktor sistem melalui pihak PHB. Sasaran utama latihan adalah kepada pihak Unit Keselamatan. Program ini dikoordinasikan oleh Unit OSHE UTM KL.

Taklimat KKP & Gotong-royong bersama PHB

Kuala Lumpur 28 Feb 2017 – Unit OSHEKL telah menganjurkan satu taklimat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan pada semua staf PHB. Selesai sesi taklimat, staf PHB telah bekerjasama gotong royong dalam menyediakan pejabat sementara Unit OSHE UTM KL. Terima kasih kepada pihak pengurusan PHB dan staf PHB yang terlibat dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada Unit OSHE UTM KL.

Kursus Pengenalan AKKP - Auditor UTMKL

Kuala Lumpur 22Feb 2017 – Satu program Kursus Pengenalan Audit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (AKKP) telah dijalankan kepada Auditor UTM KL. Kursus menekankan aspek-aspek yang dinilai di dalam AKKP yang akan dilakukan pada 8,7 & 15 Mac 2017 nanti. Seramai 16 staf terlibat di dalam kursus ini

Kelas OSHE GLL1040 Pelajar MJIIT

Kuala Lumpur 15-16 April 2017 – SPACE UTM telah mengadakan kelas GLL1040 Professional Skill Certificate kepada pelajar-pelajar tahun akhir MJIIT. Fasilitator kelas adalah Encik Ahmad Redzuan B Mohd Hanapiah dari Unit OSHE UTM KL. Kelas diadakan dari jam 9 pagi hingga 5 petang selama 2 hari.

Kursus HIRARC Pusat Islam

Kuala Lumpur 20 April 2017 – Pusat Islam UTM Kuala Lumpur telah mengadakan Kursus HIRARC kepada semua stafnya dengan objektif supaya mengetahui dan sedar tentang aspek Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan ketika bertugas.

 

BILANGAN INSIDEN

2016

2017

2018

OSHA Seksyen 51

SEKSYEN 51: Penalti am. Seseorang yang melalui apa-apa perbuatan atau peninggalan melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya adalah melakukan suatu kesalahan dan, jika tiada penalti dinyatakan secara nyata, apabila...

OSHA Seksyen 24

SEKSYEN 24: Kewajipan am pekerja yang sedang bekerja (1) Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap pekerja yang sedang bekerja--- (a) untuk memberikan perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau...

OSHA Seksyen 19

SEKSYEN 19: Penalti bagi suatu kesalahan di bawah seksyen 15, 16, 17 atau 18 Seseorang yang melanggar peruntukan seksyen 15, 16, 17 atau 18 adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau...

OSHA Seksyen 16

SEKSYEN 16:  Kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan, adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dan seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula pernyataan bertulis dasar amnya berkenaan dengan keselamatan...

OSHA Seksyen 15 (1)

SEKSYEN 15 (1): Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya.
OSHE TIPS
ARTICLE
WEBINAR
APPLICATION
SLIDES