Keselamatan

Unit Keselamatan adalah unit yang ditempatkan dalam pengurusan Bahagian Pendaftar UTM Kuala Lumpur. Unit ini memainkan peranan penting dalam urusan berkaitan keselamatan dan persekitaran universiti dalam pelbagai aspek. Antara fungsi dan aktiviti unit ini ialah:-

FUNGSI UTAMA