Borang Zakat Diploma Semester 1 Sesi 2018/2019

PERMOHONAN BANTUAN ZAKAT MAHASISWA DIPLOMA UTM KL SEMESTER 1 SESI 2018/2019 KINI DIBUKA!!

“TERBUKA KEPADA MAHASISWA DIPLOMA SAHAJA”

Kategori Bantuan Zakat:

1. Bantuan Zakat Yuran Pengajian
– Bagi mahasiswa yang mempunyai masalah untuk menyelesaikan yuran pengajian
(Sila lampirkan maklumat tunggakan yuran)

2. Bantuan Zakat Sara Diri
– Bagi mahasiswa yang memerlukan bantuan kewangan bagi tujuan sara diri di UTM.

Syarat-syarat permohonan:
a) Beragama Islam dan Warganegara Malaysia
b) Mahasiswa UTM (DIPLOMA) sepenuh masa Kampus UTM Kuala Lumpur
c) Tidak menerima zakat atau sumbangan daripada pihak lain
d) Tidak mendapat apa-apa tajaan, biasiswa atau bantuan kewangan dan sekiranya ada tidak mencukupi (nyatakan sebab)
e) Tergolong dalam golongan Asnaf Fakir Miskin (Jumlah pendapatan ibubapa/penjaga kurang RM4000)
f) Sekali permohonan sahaja dalam satu semester

Sila pastikan borang diisi dengan lengkap beserta dokumen-dokumen yang diperlukan. Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi 03-22031607

Untuk muat turun, sila klik pada pautan di bawah:

Borang Zakat UTM

*Bagi Ibubapa pemohon yang tidak mempunyai slip gaji, sila lampirkan bersama Borang Pengesahan Pendapatan. Pengesahan hanya boleh dibuat oleh Ketua Kampung / Penasihat Akademik / Fakulti (Bahagian Akademik) sahaja.

Borang hendaklah dihantar ke Pejabat Pusat Islam sebelum 30/7/2018 (Isnin)