Borang Zakat Pelajar Ijazah Sarjana Muda Semester II Sesi 2018/2019

 

Assalmualaikum

Salam Sejahtera / Warm Greetings.

YBhg. Prof./ Dr./Saudara yang dihormati,

HEBAHAN IKLAN BANTUAN ZAKAT IJAZAH SARJANA MUDA UTM KL SEMESTER II SESI 2018/2019

Kategori Bantuan Zakat:

1. Bantuan Zakat Yuran Pengajian
– Bagi mahasiswa yang mempunyai masalah untuk menyelesaikan yuran pengajian
(Sila lampirkan maklumat tunggakan yuran)

2. Bantuan Zakat Sara Diri
– Bagi mahasiswa yang memerlukan bantuan kewangan bagi tujuan sara diri di UTM.

3. Bantuan Zakat Kecemasan (Permohonan Sepanjang Masa)

Syarat-syarat permohonan:

1- Beragama Islam
2- Warganegara Malaysia / Pemastautin Tetap
3- Mahasiswa UTM ( IJAZAH SARJANA MUDA ) sepenuh masa Kampus UTM Kuala Lumpur
4- Tidak mendapat apa-apa tajaan, biasiswa atau bantuan kewangan dan sekiranya ada tidak mencukupi (nyatakan sebab). Pelajar tajaan JPA dan MARA tidak layak memohon.
5- Tergolong dalam golongan Asnaf Fakir Miskin (Jumlah pendapatan ibu & bapa/penjaga kurang RM3500 dan dengan tanggungan 3 orang dan keatas )
6- Bagi Ibubapa pemohon yang tidak mempunyai slip gaji, sila lampirkan bersama Borang Pengesahan Pendapatan. Pengesahan hanya boleh dibuat oleh Ketua Kampung / Penasihat Akademik / Fakulti (Bahagian Akademik) sahaja.

Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.

Untuk muat turun, sila klik pada pautan di bawah:
http://kl.utm.my/pusatislam/files/2018/12/Borang-zakat-Full.pdf

Borang hendaklah dihantar ke Pejabat Pusat Islam Masjid UTMKL sebelum 19/03/2019 (Selasa)

Untuk keterangan lanjut sila hubungi 03-22031607