Borang Zakat Pelajar Sarjana Muda Semester 1 Sesi 2018/2019

PEMOHONAN BANTUAN ZAKAT MAHASISWA IJAZAH SARJANA MUDA UTM KL SEMESTER 1 SESI 2018/2019 KINI DIBUKA!!

“TERBUKA KEPADA MAHASISWA IJAZAH SARJANA MUDA SAHAJA”

Kategori Bantuan Zakat:

1. Bantuan Zakat Yuran Pengajian
– Bagi mahasiswa yang mempunyai masalah untuk menyelesaikan yuran pengajian
(Sila lampirkan maklumat tunggakan yuran)

2. Bantuan Zakat Sara Diri
– Bagi mahasiswa yang memerlukan bantuan kewangan bagi tujuan sara diri di UTM.

Syarat-syarat permohonan:

  1. Beragama Islam
  2. Warganegara Malaysia / Pemastautin Tetap
  3. Mahasiswa UTM (IJAZAH SARJANA MUDA) sepenuh masa Kampus UTM Kuala Lumpur
  4. Tidak mendapat apa-apa tajaan, biasiswa atau bantuan kewangan dan sekiranya ada tidak mencukupi (nyatakan sebab)
  5. Tergolong dalam golongan Asnaf Fakir Miskin (Jumlah pendapatan ibu & bapa/penjaga kurang RM4000 dan dengan tanggungan 3 orang dan keatas )
  6. Bagi Ibubapa pemohon yang tidak mempunyai slip gaji, sila lampirkan bersama Borang Pengesahan Pendapatan. Pengesahan hanya boleh dibuat oleh Ketua Kampung / Penasihat Akademik / Fakulti (Bahagian Akademik) sahaja.

Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.

Untuk muat turun, sila klik pada pautan di bawah:

Borang Zakat UTM

Borang hendaklah dihantar ke Pejabat Pusat Islam sebelum 9/10/2018 (Rabu)

Untuk keterangan lanjut sila hubungi 03-22031607