PERLAKSANAAN PROGRAM PEMBUDAYAAN AL-QURAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KAMPUS KUALA LUMPUR

 

Program Pembudayaan Al-Quran adalah program tetap yang dilaksanakan di Universiti Teknologi Malaysia Kampus Kuala Lumpur sejak 2012 lagi. Ia ini meliputi program Tazkirah Mingguan di pusat-pusat tanggungjawab (PTJ) yang ditetapkan dan juga Tazkirah Perdana yang melibatkan semua staf UTMKL.

Tujuan program ini adalah seperti berikut:

 1. Membina jatidiri yang mulia di kalangan staf berteraskan nilai-nilai murni agama melalui penghayatan Al-Quran dan Al-Sunnah.
 2. Menambahkan ilmu pengetahuan sesuai dengan budaya pembelajaran sepanjang hayat.
 3. Mengeratkan ukhwah di kalangan staf di setiap PTJ dan warga kampus keseluruhannya.

Melalui Pekeliling Pentadbiran Bil. 13/2014 bertarikh 28 April 2014, Program Pembudayaan Al-Quran telah dikategorikan sebagai program rasmi universiti. Berikut adalah petikan pekeliling berkenaan: “… kehadiran staf perlu direkodkan kerana jumlah jam kehadiran tersebut akan diambil kira sebagai sebahagian jumlah jam keperluan latihan staf. Mohon kerjasama pegawai PSM di setiap fakulti/Jabatan mendaftarkan dan mengemaskini kehadiran staf dalam Sistem Maklumat Latihan (UTMSMILE). Sehubungan sengan itu, Pusat Islam UTM dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Modak Insan (HCD), Pejabat Pendaftar akan bekerjasama dalam memastikan pelaksanaan program ini dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan…”

Di UTM Kuala Lumpur, program Pembudayaan Al-Quran dilaksanakan pada hari RABU bermula pukul 8:30 pagi hingga 9:30 pagi, seperti berikut:

 1. Minggu Pertama: Tazkirah Mingguan di PTJ (Tafsir Al-Quran).
 2. Minggu Kedua: Tazkirah Mingguan di PTJ (Hadith Nabi).
 3. Minggu Ketiga: Tazkirah Perdana di Masjid UTMKL atau di Dewan.
 4. Minggu Keempat: (tiada, bagi memberi laluan kepada Program Senamrobik)
 5. Minggu Kelima (jika ada) Tazkirah Mingguan di PTJ

Adalah diharapkan agar semua ketua-ketua PTJ memberikan penerangan kepada staf berkaitan program ini dan memastikan waktu yang dinyatakan di atas (iaitu tiap-tiap Rabu jam 8:30-9:30 pagi) dikhususkan untuk program Pembudayaan Al-Quran.

Bagi Tazkirah yang diadakan di PTJ, lokasi tazkirah adalah seperti berikut:

BIL TEMPAT TAZKIRAH PUSAT-PUSAT TANGGUNG JAWAB
1 Dewan Jumaah
 • Pejabat Harta Bina
 • Hal Ehwal Pelajar
 • Pusat Kaunseling
 • Klinik Kesihatan Universiti
 • Pusat-pusat Kecemerlangan (Penyelidikan)
2 Bilik Seminar 2, Aras 3 PSZ
 • Perpustakaan UTM KL
 • Pejabat Pendaftar
 • Unit Keselamatan
 • Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT)
 • Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)
 • Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban (CASIS)
3 Dewan Seminar, Menara Razak
 • Canseleri
 • Pejabat TNC (Pembangunan & Inovasi)
 • Pejabat Pemajuan & Pembangunan Perniagaan (ABM)
 • Hal Ehwal Korporat (HEK)
 • Fakulti Teknologi dan Informatik Razak
 • Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT)
 • Azman Hashim International Business School
 • Sekolah Pengajian Siswazah (SPS)
 • UTM International
4 UTM Holding  

 • UTM Holding Sdn Bhd
 • UTMSPACE
 • Kolej SPACE
 • The Regency Scholar Hotel
 • Royal Widad Residence
 • Rakan-rakan niaga Gurney Mall
5 Pejabat Bendahari  

 • Pejabat Bendahari

 

Kami amat mengalu-alukan sebarang cadangan dan komen bagi menambahbaik lagi program ini. Sama-sama kita doakan moga usaha ini diberkati dan mendatangkan manfaat yang sangat baik untuk UTM dan warganya. Untuk sebarang maklumbalas, sila hubungi: Ustazah Shaharina binti Shaharuddin, Pegawai Hal Ehwal Islam (03-22031610 / 019-6743954 atau emel shaharina.kl@.Sekian, terima kasih.