Selamat Datang ke Laman Web UTM QRiM Kuala Lumpur

Kualiti Akademik Pemangkin Pembangunan Negara

I

Audit Akreditasi Penuh

Audit Akreditasi Penuh akan dijalankan pada 4-5 April 2017 ke atas Fakulti UTM Razak School. Ia melibatkan 2 program.

Akademik

Perkhidmatan

Pengurusan Risiko

Numbers of visitor

Lists of Auditor