BAHAGIAN PENTADBIRAN, KEWANGAN & KUALITI

– Menyelaras Pentadbiran, Kewangan, Kualiti Pejabat Am & Unit-Unit HEMA serta Pinjaman Peralatan Mahasiswa –

Hak Cipta Terpelihara @2016-2017    |    Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni, UTM Kuala Lumpur