+603 2615 4801 bendahari.kl@utm.my
Select Page

PEMBAYARAN PELBAGAI

– Pembayaran Pelbagai adalah meliputi pembayaran kepada staf, individu luar dan juga pelajar.
– Jenis-jenis Pembayaran Pelbagai adalah seperti berikut:

1.1 Tuntutan Lain-lain Saguhati dan Honorarium
1.2 Tuntutan Elaun Skim Pelajar Bekerja
1.3 Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan/Fasilitator/Demonstrator
1.4 Tuntutan Elaun Jurulatih Ko-Kurikulum
1.5 Tuntutan Elaun Pemandu Bukan Pemandu
1.6 Tuntutan Lamparan Kerja
1.7 Tuntutan Profesor Pelawat / Tamu
1.8 Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa
1.9 Tuntutan Ganjaran Kontrak / GCR
1.10 Tuntutan Elaun Cuti Belajar
1.11 Tuntutan Bayaran Keahlian Badan Profesional/ Kelab Rekreasi dan Sukan
1.12 Tuntutan Pinjaman Kenderaan / Komputer
1.13 Tuntutan Black Tie / Pakaian Panas / Pakaian Istiadat
1.14 Tuntutan Bayaran Balik Wang
1.15 Tuntutan Elaun Pindah / Tukar
1.16 Tuntutan Arahan Pembayaran
1.17 Tuntutan Bayaran Saguhati Peperiksaan
1.18 Tuntutan Elaun Doktor Sambilan
1.19 Tuntutan Perjalanan