+603 2615 4801 bendahari.kl@utm.my
Select Page

SENARAI SEMAK PINJAMAN KOMPUTER

 1. Borang Hendaklah Diisi Dalam 1 Salinan (Online – UTMFIN ) Dan Dicetak
 2. 1 Salinan Kad Pengenalan / Pasport.
 3. 1 Salinan Surat Pengesahan Jawatan (Staf Utm Yang Telah Disahkan) Atau Surat Tawaran Utm Bagi Staf Utm Yang Belum Disahkan (Staf Kontrak Dan Tetap Sahaja Yang Layak Membuat Pinjaman)
 4. 1 Salinan Slip Gaji Terkini
 5. Sebutharga Dari Syarikat Untuk Pembelian Komputer (syarikat yang mendaftar dengan UTM)
 6. 2 Orang Penjamin Dari Staf UTM Yang Telah Disahkan Serta Mendapat Pengesahan Ketua Jabatan Dan Penolong Pendaftar (Tempoh Perkhidmatan Kedua-Dua Penjamin Mestilah Melebihi Tempoh Pinjaman Staf Yang Dijamin).
 7. 1 Salinan Opsyen Bersara Wajib Pada Umur 55 Tahun, 56 Tahun, 58 Tahun Atau 60 Tahun Bagi Tempoh Perkhidmatan Kurang 5 Tahun.
 8. Hanya Pegawai-Pegawai Universiti Kumpulan A,B Yang Telah Disahkan Jawatan Sahaja Layak Menjamin Dan Perkhidmatan Serta Umur Bersara Penjamin Hendaklah Lebih Dari Tempoh Pinjaman Penjamin.

*Nota : Borang permohonan beserta dokumen yang telah lengkap dan disahkan oleh Penolong Pendaftar hendaklah melalui Pengurusan Sumber Manusia Faulti /Jabatan masing-masing

SKIM PEMBIYAAN KOMPUTER UTM

Jumlah Pembiayaan : Amaun pembiayaan maksimum adalah sebanyak RM 5,000.00 sahaja.

Contoh Pengiran Kelayakan:

Gaji Pokok                            : RM 2,500.00

Elaun-elaun                          : RM 640.00

Jumlah                                   : RM 3,140.00

Jumlah potongan                   : RM 1,500.00

Perkiraan                              : RM 1,500.00  x 100

RM3,140.00

=  47% (layak)

Kelayakan permohonan : potongan tidak melebihi 60%  daripada gaji kasar

 

Tempoh Pembiayaan : Tidak melebihi 48 bulan (4 tahun)

 

Pembelian Komputer : Pembelian komputer yang dibenarkan adalah pembelian komputer baru termasuk perkakasan dan perisiannya. Komputer bagi maksud ini dikelaskan kepada 3 :

 1. Komputer desktop
 2. Komputer riba
 3. Komputer tablet

Perkakasan yang dimaksudkan ini dikelaskan kepada 3 kategori ;-

 1. Mesin pencetak
 2. Mesin pengimbas
 3. Peranti pelbagai fungsi

SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN  UTM

Amaun pembiayaan maksimum yang boleh diberi kepada seseorang pegawai adalah seperti berikut:-

BIL JENIS KENDERAAN JAWATAN HAD PEMBIAYAAN TEMPOH
1 Kereta Jawatan Utama dan Jawatan Gred Khas ke atas RM 70,000.00 -Kereta Baru 108 bulan

(9 tahun)

 

-Kereta  terpakai tidak melebihi

96 bulan

(8 tahun)

Kumpulan Pengurusan dan Profesional RM 65,000.00
Kumpulan Sokongan RM 55,000.00
2 Motosikal Semua jawatan RM 5,000.00 motosikal baru tidak melebihi

60 bulan

(5 tahun)

 

motosikal terpakai tidak melebihi

48 bulan

(4 tahun)

3 Basikal Semua jawatan RM 500.00 Tidak melebihi

20 bulan

SENARAI SEMAK PINJAMAN KENDERAAN

 1. Borang hendaklah diisi dalam 2 salinan (online – UtmFin) dan dicetak.
 2. 1 salinan lesen memandu yang sah.
 3. 1 salinan kad pengenalan.
 4. 1 salinan surat pengesahan jawatan (staf UTM yang telah disahkan) atau surat tawaran UT bagi staf UTM yang belum disahkan (staf kontrak dan tetap sahaja yang layak membuat pinjaman).
 5. 1 salinan slip gaji terkini.
 6. Sebutharga dari syarikat untuk pembelian kenderaan baru atau terpakai (syarikat yang mendaftar dengan UTM).
 7. Surat jual beli dari penjual individu (bukan syarikat), salinan geran, sijul penilaian JKR dan pengesahan baki hutang (jika ada bagi pembelian kereta terpakai).
 8. Salinan geran, salinan AP dan surat akuan import kenderaan bagi kereta yang dibawa dari luar negara setelah tamat cuti belajar.
 9. 2 orang penjamin dari staf UTM yang telah disahkan serta mendapat pengesahan Ketua Jabatan da n Penolong Pendaftar (tempoh perkhidmatan kedua-dua penjamin mestilah melebihi tempoh pinjaman staf yang dijamin).
 10. 1 salinan opsyen bersara wajib pada umur 55 tahun, 56 tahun, 58 tahun atau 60 tahun bagi tempoh perkhidmatan kurang 9 tahun.
 11. Hanya pegawai-pegawai university kumpulan A atau B yang telah disahkan jawatan sahaja layan menjamin dan perkhidmatan serta umut bersara penjamin hendaklah lebih dari tempoh pinjaman kenderaan.

*Nota : Borang permohonan beserta dokumen yang telah lengkap dan disahkan oleh Penolong Pendaftar hendaklah melalui Pengurusan Sumber Manusia  Fakulti / Jabatan masing-masing.

SEBARANG PERTANYAAN BOLEH HUBUNGI :

 1. NORIZAN : 03-2615 4455
 2. MOHD FADZIL : 03-2615 4805