ELAK 3S - TEMPAT YANG SESAK

ELAK 3S - TEMPAT SEMPIT DAN TERTUTUP

ELAK 3S - BERSEMBANG DEKAT-DEKAT

AMAL 3W - WASH (CUCI) - KERAP MENCUCI TANGAN

AMAL 3W - WEAR (PAKAI) - MEMAKAI PELITUP MUKA

AMAL 3W - WARN (AMARAN) - JANGAN BERSALAMAN ATAU BERSENTUHAN

AMAL 3W - WARN (AMARAN) - AMALKAN ETIKA BATUK DAN BERSIN

AMAL 3W - WARN (AMARAN) - LAKUKAN DISINFEKSI

AMAL 3W - WARN (AMARAN) - DUDUK DI RUMAH

AMAL 3W - WARN (AMARAN) - DAPATKAN RAWATAN JIKA BERGEJALA

OSHE@UTMKL ANNOUNCEMENT

ARAHAN PEMATUHAN KEPADA AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (AKKP) 1994 BERKAITAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN TERHADAP WABAK JANGKITAN CORONAVIRUS DISEASES 2019 (COVID-19) DI TEMPAT KERJA [KLIK DISINI]

SOP PANDUAN BEKERJA PASCA PKP UTM [KLIK DISINI]

KEMPEN PEMBUDAYAAN NORMA BAHARU KPT [KLIK DISINI]

KES DEFINISI DAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KES COVID-19 DI MALAYSIA [KLIK DISINI]

PANDUAN BEKERJA STAF UTM VERSI 3.0 [KLIK DISINI]

PERTANDINGAN MENCIPTA VIDEO PENDEK 2020

KLIK DISINI

TARIKH TUTUP PENYERTAAN

DILANJUTKAN SEHINGGA 31 MEI 2021

NUMBER OF REPORTED INCIDENTS

YEAR 2018

YEAR 2019

YEAR 2020

PRESENTATION

INSTAGRAM

SATISFACTION

YOUTUBE

ARTICLES

FACEBOOK