UNIT PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (OSHE) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KUALA LUMPUR TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP APA-APA KERUGIAN, KEROSAKAN ATAU KEKELIRUAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUNA UNTUK RUJUKAN ATAU PENGGUNAAN MANA-MANA MAKLUMAT PADA LAMAN SESAWANG INI.

OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT (OSHE) UNIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KUALA LUMPUR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, DAMAGE OR CONFUSION SUFFERED BY THE USER FOR REFERENCE OR USE OF ANY INFORMATION ON THIS WEBSITE.