Microsoft Word Advance

Sila tandakan dengan √ bagi jawapan yang dipilih.

   

  √ 1.Tidak Memuaskan √ 2. Kurang Memuaskan √ 3. Memuaskan √ 4. Sangat Memuaskan √ 5. Cemerlang

   Bahagian A : Profil Responden

  • Bahagian B : Modul

  • Bahagian C : Kemudahan

  • Bahagian D : Urusetia

  • Bahagian E : Penilaian Penceramah

  • Cadangan / Pandangan untuk memperbaiki kursus / bengkel ini

   

  Verification