03-26154326

Pusat Kaunseling menyediakan perkhidmatan kepada MAHASISWA berdasarkan objektif seperti berikut:

 

i) Untuk membina dan mengukuhkan potensi diri melalui pendekatan psikologi dan kaunseling.

ii) Untuk meningkatkan kualiti diri dari aspek emosi, kognitif, dan tingkah laku.

 

Pusat Kaunseling memberi perkhidmatan kepada STAF berdasarkan objektif seperti berikut:

 

i) Memberi perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk mengatasi masalah kerjaya, peribadi dan keluarga.

ii) Memperkukuhkan potensi diri dan kualiti kerja hidup melalui pendekatan psikologi dan kaunseling.