PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR 

Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur
Jalan Sultan Yahya Petra,
54100 Kuala Lumpur, Malaysia.
No. Telefon : 03-2615 4348 / 4813
Facebook : heputmkl
Instagram : heputmkl

Hak Cipta Terpelihara @2016-2017    |    Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni, UTM Kuala Lumpur