PERKHIDMATAN KAMI

– Pengenalan Kepada Perkhidmatan Yang Ditawarkan Oleh Pejabat Pentadbiran HEMA, UTMKL –

Pejabat HEMA, UTMKL terdiri daripada Unit-Unit berikut:

1.  Pejabat Pentadbiran HEMA (Bahagian Pentadbiran, Kewangan & Kualiti + Bahagian Sinergi Mahasiswa + Bahagian Sejahtera Mahasiswa)
2.  Kolej Siswa Jaya (KSJ)
3.  Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
4.  Pusat Kecemerlangan Sukan (USE)
5.  Pusat Kaunseling

Peranan bahagian ini adalah mengurus dan menyelaras:
1. Pentadbiran Pejabat Am & Unit-Unit di bawah Hema (KSJ, PKU, PK & USE).
2. Kewangan.
3. Kualiti.
4. Pinjaman Peralatan Mahasiswa.
Peranan bahagian ini adalah mengurus dan menyelaras:
1. Program-program pembangunan mahasiswa seperti; Program-program rasmi universiti, Program Berimpak Tinggi & ‘Adhoc’.
2. Tabung Aktiviti Mahasiswa.
3. Persatuan/Kelab Mahasiswa (Akademik & Bukan Akademik).
4. Tatatertib Mahasiswa.
Peranan bahagian ini adalah mengurus dan menyelaras:
1. Bantuan Kewangan seperti; Biasiswa Pengajian dan Tabung Pinjaman.
2. Bantuan Kebajikan seperti; Tabung ‘Because We Care’, Khairat Kematian/Kemalangan & Insuran Berkelompok.
3. Pengesahan sebagai Mahasiswa.
4. Pengesahan Sijil.
5. Sokongan Borang Zakat Pusat Islam/PPZ dan lain-lain yang berkaitan.

Hak Cipta Terpelihara @2016-2017    |    Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni, UTM Kuala Lumpur