Perkhidmatan Pinjaman Peralatan

– Kembali ke Laman Pentadbiran Pejabat –

Perkhidmatan Pinjaman Peralatan disediakan untuk memudahkan Mahasiswa menjalankan aktiviti yang telah dirancang. Bagaimanapun, aktiviti-aktiviti tersebut mestilah mendapat kelulusan  Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni atau Pusat Tanggungjawab berkaitan di UTM.

Setiap pinjaman peralatan yang telah mendapat kelulusan akan dikenakan deposit bergantung kepada kuantiti peralatan yang dipinjam. Mahasiswa boleh merujuk kepada senarai peralatan seperti di link berikut:

Hak Cipta Terpelihara @2016-2017    |    Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni, UTM Kuala Lumpur